Danh mục: Xe Mô Tô Giá Trên 500 Triệu

S1000RR 2016 59A3-113

S1000RR 2016

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟏𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Ducati Diavel 1260S 2020

Diavel 1260S 2020

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟕𝟎𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

FATBOB 2019

FATBOB 2019

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟑𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

S1000R M 2020

BMW S1000R M 2020

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟖𝟖𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

S1000RR 2018

🤼 S1000RR 2018

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟔𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

NSR250 MC28

NSR250 MC28 1997

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟔𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Streetfighter V4S 2022

Streetfighter V4S 2022

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟕𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CBR1000RR SP1 2020

🤸 CBR1000RR 2020

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟒𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

S1000RR 2016

🤼 S1000RR 2016

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟏𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

V4S 2019-61A1-02105-779tr (4)

🚴 DUCATI V4S 2019

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟕𝟕𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

CBR1000RR SP1-15A1-00906-54X-trieu (3)

𝐂𝐁𝐑𝟏𝟎𝟎𝟎𝐑𝐑 𝐒𝐏𝟏 🏍

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟒𝖃𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎