Danh mục: Xe Mô Tô Giá Dưới 200 Triệu

CBR500R 2021

CBR500R 2021

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Ninja 400 2018

Ninja 400 2018

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟖𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Rebel 500

Rebel 500

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟒𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CB500F 2020

CB500F 2020

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟐𝟖.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Legend 250 2019

Legend 250 2019

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CBR250RR 2018

CBR250RR 2018

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟗𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

Yamaha R3 2022

R3 2022

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟎𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

MT-15 2022

YAMAHA MT-15 2022

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟓𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CB300R 2022

🚴 CB300R 2022

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CBR600RR 2007

🤼 CBR600RR 2007

🕴️𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟔𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

CBR600RR 2012

🤼 CBR600RR 2012

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟖𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

CBR250RR 2019

🏇 CBR250RR 2019

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

CBR650R 2020

🤼 CBR650R 2020

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

Ducati Diavel

🚴 Ducati Diavel

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟔𝖃.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

MT-15 2022

🏇 MT-15 2022

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟔𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

SH300i 2018

🏌️ SH300i 2018

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟖𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

MV Rivale-2015-59A3-07446-199tr (3)

𝕄𝕍 ℝ𝕚𝕧𝕒𝕝𝕖 𝟚𝟘𝟙𝟝

🕴️ 𝕲𝖎á 𝖃𝖊 : 𝟏𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎